קרא " 1 r פרק ?• ' 1 ' ?! ג פסוקים א-י . העזר במל 1 ן . מי היה T T משהי . 1 בואו נכין למשה "תעודת זהות , * " שבה T v נכתב : את v כל T הפרטים T : " ? , שאנחנו יוךעים על משה . קרא עזנית פרק ב פסוקים טו-כב . קרא פרק ג פסוק א . ה # לם . * תעודת זהות — תעוךה שיש לכל מבגר , ובה ךשומים כל מיני פרטים , כמו : שם , כתבת , . 2 הנה ... תמונה T . של V מקום I T במדבר , ' T : * - הדומה למקום , שאליו הגיע משה עם הצאן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית