. 1 ש . גילעם , אלקטרוניקה תקבילית וספרתית , מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואחרים . 2 2007 , ז . ויסמן , ש . גילעס , אלקטרוניקה תקבילית , אורט ואחרים , . 3 2000 משרד החינוך , תכנית הלימודים ההתנסותית לכיתה י"א במקצוע "מבוא להנדסת אלקטרוניקה" ( 11 . 001 ) כמקצוע המוביל " אלקטרוניקה ומחשבים 2007 , " Circuit 2000 , Circuit Maker User Manual , Portel Intranational Limited , 1988-2000 A  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית