בניסוי זה נרכיב , בהדמיה , רשת ( מסננת ) המעבירה אותות בתדרים נמוכים . ( LP ) Filter Low Pass - rinun הניסוי . ' הכרת רשת מעבירה נמוכים LP - מסוג J RC הכרת התגובה של רשת RC לאות מדרגה ריבועי עבור קבועי זמן שונים J הכרת התגובה של רשת , RC בעלת קבוע זמן קצר , לגל ריבועי מ ^/ ך הניסוי שלושה שיעורים רקע עיוני רשת מעבירה נמוכים רשת מעבירה נמוכים ( Low Pass - LP ) הבסיסית והנפוצה ביותר היא מעגל RC והיא מתוארת באיור . 17 . 1 אות המוצא של הרשת המתקבל בתגובה לאות מבוא מסוג מדרגה מתואר באיור . 17 . 2 מתח המוצא כפונקציה של הזמן , ח הוא ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית