בניסוי זה נרכיב , באמצעות תוכנת ההדמיה , מעגל של טרנזיסטור ביפולרי בחיבור פולט משותף עם מקדם קבוע . נחבר למבוא הטרנזיסטור מקור מתח חילופין סינוסי בעל משרעת נמוכה ( אות קטן ) כך שפעולתו תהיה לינארית , כלומר , זרם ומתח הקולט במוצא הטרנזיסטור , גם הם יהיו סינוסיים . נבדוק את הגברת הזרם והמתח של הטרנזיסטור ואת המשרעת המרבית במבוא שאינה גורמת לעיוותים במוצא . מסרות הניסוי J תכנון המקדם של הטרנזיסטור למרכז קו העבודה J הפעלת טרנזיסטור ביפולרי כמגבר בחיבור CE בזרם חילופין ע מדידת אות המבוא ואות המוצא באמצעות משקף תנודות חישוב הגבר הזרם והמתח של המגבר J מציאת המשרעת המרבית של אות המבוא שאינה גורמת לעיוותים באות המוצא \ זש ~\ הניסוי שני שיעורים רקע עיוני פעולת הטרנזיסטור באות קטן נחבר מקור מתח חילופין בעל תנופה קטנה , כלומר אות קטן , ( Small Signal ) כמתואר באיור , 13 . 1 לטרנזיסטור שנקודת העבודה שלו נמצאת באמצע קו העבודה . מקור מתח החילופין באיור , V s , 13 . 1 הוא אידאלי ; קיבול הקבל אינסופי , והוא מהווה קצר לזרם חילופין . לכן שינויי המתח הסינוסואידליים הקטנים של מקור המתח , , V גורמים לשינויי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית