הדיודה היא רכיב חשמלי המאפשר הולכת זרם חד-כיוונית ( Unidirectional ) לדיודה יש שני הדקים - אנודה וקתודה . הקתודה מסומנת באמצעות טבעת על-גבי הרכיב . הדיודה מאפשרת , בין השאר , להפוך זרם חילופין לזרם ישר . פעולה זו נקראת בשם יישור . בניסוי זה נתנסה , בהדמיה , בהרכבה ובהפעלה של כמה מעגלי יישור בסיסים . מסרות הניסוי J הרכבה והפעלה של מעגל יישור חד-דרכי J הרכבה והפעלה של מעגל יישור דו-דרכי המורכב מגשר דיודות משך הניסוי שלושה שיעורים רקע עיוני באיור 11 . 1 מתואר אופיין טיפוסי של דיודה מעשית . כאשר הדיודה מוליכה ( מקדם קדומני , ( מפל המתח הנופל בין הדקיה משתנה כפונקציה של זרם ההולכה . במצב עבודה רגיל במקדם קדומני , המתח על-פני הדיודה יהיה תמיד בתחום שבין 0 . 6 V ל . 0 . 8 \/ - לצורך פשטות החישוב , נהוג לקבוע את הערך של המקדם הקדומני באמצע תחום זה , דהיינו . 0 . 7 V כאשר המקדם האחורי גדול , 100 V-0 הזרם ( השלילי ) בדיודה עולה בצורה תלולה והמתח על-פניה כמעט אינו משתנה . לפיכך , המתח הזה מכונה מתח הפריצה ( Reverse Breakdown Voltage ) של הדיודה . לכל דיודה יש מתח פריצה אופייני העשוי להגיע לכמה מא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית