בניסוי זה נבנה מערכת המופעלת באמצעות קול , נבדוק את מאפייניה ונפעילה . מסרות הניסוי \ הכרה והרכבה של מעגל לזיהוי קול - מעגל המורכב ממיקרופון קיבולי , ממגבר , ממשווה ומדפ"א J בדיקת הגבר המגבר במערכת י שינוי עוצמת הקול והשפעת השינוי על המערכת מ ^/ ך הניסוי ארבעה שיעורים רקע עיוני בתרשים המלבנים שבאיור 10 . 1 מתואר המבנה העקרוני של מעגל הניסוי . לקצה המעגל מחוברת דפ"א והוא מורכב ממיקרופון קיבולי , ממגבר , ממעגל יישור , ממשווה ומדפ"א . משתמשים במעגל מסוג זה למשל במערכת מקמ"ש ( מקלט משדר . ( כאשר אין משדרים , המערכת נמצאת במצב קליטה . כאשר מתחילים לשדר , המערכת מזהה את השינוי בעוצמת הקול ועוברת למצב שידור . השם המסחרי של מערכת כזאת - Voice Operated Switch - VOX קביעת רמת הקול המפעילה את הדפ"א נעשית באמצעות שינוי מצבו של פוטנציומטר המחובר למעגל המשווה . מיקרופון קיבולי זעיר במעגל נשתמש במיקרופון קיבולי זעיר ( Electret ) שהוא גרסה משופרת של המיקרופון הקיבולי . במיקרופון זה מורכבת ממברנה ( קרום דק ) שמשמשת כאחד הלוחות בקבל . בשל תנודות האוויר , הנוצרות בעת השמעת קול , הממברנה נעה בתדירות ובמשר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית