בניסוי זה נבדוק את רגישותו של חיישן לעוצמת ההארה ( חיישן התנגדותי . ( נרכיב מעגל שפעולתו מושפעת מעוצמת ההארה ונפעיל אותו . מסרות הניסוי מדידת התנגדותו של נגד הרגיש לאור מסוג ( Light Dependent Resistor ) LDR כפונקציה של עוצמת ההארה > הכרה , הרכבה והפעלה של מעגל המורכב , LDR-n ממגבר שרת הפועל כמשווה ומדפ"א המשמשת לגילוי עוצמת הארה נתונה שינוי פעולת המעגל באמצעות מתח הייחוס המסופק למבוא של המשווה מ ^/ ך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני בתרשים המלבנים שבאיור 9 . 1 מתואר המבנה העקרוני של מעגל הניסוי . מתח נופל על הLDR- שהוא אחד הנגדים במחלק המתח . LDR-n מחובר למבוא של משווה ומוצא המשווה מחובר לדפ"א . משתמשים במעגלים לזיהוי עוצמת ההארה , למשל במערכת אוטומטית להפעלה ולכיבוי של תאורת רחוב . קביעת עוצמת ההארה נעשה באמצעות פוטנציומטר המחובר למעגל . במערכת מעשית התאורה מופעלת באמצעות ממסרים או רכיבים אלקטרוניים ( למשל 1 מצמד אופטי או תריסטור מסוג . ( SCR במעגל שנבנה , הפעלת המערכת תצוין באמצעות הפעלת הדפ"א . הנגד הרגיש לעוצמת ההארה שנשתמש בו בניסוי זה הוא , LDR והוא מתואר באיור . 9 . 2 LDR-n הוא רכיב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית