בניסוי זה נבדוק מעגל שמותקן בו חיישן טמפרטורה התנגדותי - תרמיסטור . בתחילה נבדוק כיצד התרמיסטור מושפע משינוי בטמפרטורה - הוא מזהה כי הטמפרטורה עולה מעבר לטמפרטורה נתונה - ובהמשך נרכיב מעגל שמותקן בו תרמיסטור . מסרות הניסוי מדידת ההתנגדות של נגד מסוג תרמיסטור הרגיש לחום בטמפרטורות שונות הרכבת מעגל מתרמיסטור , ממשווה ומדפ"א , אשר יתריע על עלייה בטמפרטורה מעבר לטמפרטורה שנקבעה באמצעות פוטנציומטר מ ^/ ך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני בתרשים המלבנים שבאיור 8 . 1 מתואר המבנה העקרוני של מעגל הניסוי . המלבן הראשון מייצג תרמיסטור המחובר בטור לנגד . המתח הנוצר במחלק המתח הוא תלוי קווית בטמפרטורה . מוצא התיישן מחובר למבוא של משווה , המיוצג באמצעות המלבן השני . המבוא האחר של המשווה מחובר למתח ייחוס . מוצא המשווה מחובר לדפ '' א , המיוצגת באמצעות המלבן השלישי . משתמשים במעגלים של חיישני טמפרטורה במזגנים ובמקררים . תפקידם של מעגלים אלה הוא להפעיל את המדחס כאשר הטמפרטורה עולה מעבר לטמפרטורה נתונה ולנתקו כאשר הטמפרטורה עולה עוד יותר - מעבר לטמפרטורה נתונה שנייה . קביעת הטמפרטורה הרצויה נעשית באמצעות פוטנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית