בניסוי זה נכיר את משווה שמיט המתגבר על חלק מחסרונותיו של המשווה הרגיל . למשל , הוא חסין יותר מפני רעשים העלולים לשבש את פעולתו של המשווה והוא מגיב מהר יותר למשוב חיובי . במהלך הניסוי נדגים את חסינותו של המעגל מפני רעשים . הניסוי מתבצע בהדמיה . מטרות הניסוי J הכרת עקרון פעולתו של משווה מסוג שמיט J הפעלת מעגל המשווה בין שני מתחים J סרטוט אופיין מעבר של משווה שמיט - ידנית ובאמצעות התוכנה J התנסות בשינוי החסינות של המשווה מפני רעשים משך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני אחד מהחסרונות של המשווה הבסיסי הוא רגישותו לרעשים העלולה לגרום לשגיאה בעת השוואת המתחים . אפשר לשפר את ביצועי המשווה על-ידי כך שבמקום להשתמש במתח ייחוס יחיד , נשתמש בשני מתחי ייחוס נפרדים - המעגל המבצע זאת נקרא מעגל שמיט או מדרבן שמיט . באיור 7 . 1 מתואר מעגל שמיט בסיסי , הממומש באמצעות מגבר שרת . באופן כללי , המעגל מורכב ממגבר הפרש בעל הגבר גבוה , שמחברים אליו משוב חיובי . מקור המתח הישר , ( F עשוי להיות בעל ערך חיובי או שלילי . DC  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית