בניסוי זה נחבר מגבר שרת , הפועל כמשווה , לשער מהפך המחובר במוצאו לדפ"א . חיבור בין שתי מערכות , או מעגלים נפרדים , כרוך לעתים בהתאמת מתחים בין המערכות כדי שהמעגל יוכל לפעול כראוי . במערכת שנתנסה בה במסגרת ניסוי זה יכול מגבר השרת לפעול במתחים שונים , חיוביים ושליליים , בעוד השער הלוגי שבמערכת פועל כשורה , עבור שערים המיוצרים בטכנולוגיית , TTL בתחום המתחים 0 V עד . 5 V במהלך הניסוי נתנסה בחיבור ובהפעלה של שלושה מעגלים הפועלים ברמות מתחים שונות , ונכיר את רכיבי המישק הדרושים ( interfacing ) לחיבור בין מעגל המשווה ובין השער הלוגי כדי שהמערכת תפעל כראוי . מטרות הניסוי J הפעלת מגבר שרת כמשווה J הפעלת נורת דפ"א המחוברת למהפך לוגי J הכרת הרכיבים הדרושים ואופן חיבורם כדי ליצור מישק מתאים בין המשווה לשער המהפך J אספקת מתח חילופין בתדר נמוך למבוא האחד של המשווה ובדיקת ההשפעה של עוצמת המתח המסופק להדק המבוא האחר על משך ההבהוב של הדפי'א המחוברת למוצא . משך הניסוי שני שיעורים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית