בניסוי זה נפעיל , בהדמיה , מגבר שרת שיפעל כמשווה . בחלק הראשון של הניסוי נספק אותות מתח ישר לשני המבואות , ונבדוק את התנהגות המשווה . בהמשך נבדוק את פעולתו של המשווה כאשר למבואו מסופק מתח חילופין והוא פועל כמרבע , היוצר גל ריבועי . נסרטט את אופיין המעבר של המשווה עבור אותות מבוא שונים . מטרות הניסוי J הפעלת מגבר שרת בחוג פתוח כמשווה J הפעלת מעגל משווה בחוג פתוח J הפעלת המשווה כמרבע לגל סינוס משך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני באיור 5 . 1 מתואר סימול של משווה אידאלי . משווה ( Comparator ) הוא מעגל אלקטרוני , שתפקידו להשוות בין שני מתחים ( למשל , V x . ( F o תוצאת ההשוואה היא אות ספרתי , שערכו מתאים לרמה לוגית r אם , V > V ולרמה לוגית ' 0 ' אם ? \ 1 המתחים המייצגים את הרמות הלוגיות במוצא תלויים במתחי ההזנה של המשווה . אנו מניחים שמתחי ההזנה נבחרו , כך שהמתחים במוצא יתאימו למשפחת הרכיבים הלוגיים של המעגל הספרתי שבו נשתמש ( למשל < t TTL  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית