בניסוי זה נחבר את מגבר השרת כמגבר שאינו הופך מופע ונבדוק , בין השאר , את השפעת השינויים בהתנגדויות הנגדים על הגבר המגבר ואת הפרש המופע שבין המוצא למבוא . בחלקו האחרון של הניסוי נרכיב מגבר חוצץ שהוא מעגל המשמש לחציצה בין מעגלים . מסרות הניסוי J מדידת הגבר המגבר בדיקת האופן שבו משפיע שינוי בהתנגדות הנגדים על הגבר המגבר מדידת הפרש המופע בין מבוא המגבר למוצאו הפעלת המגבר כמגבר חוצץ \ דש \ הניסוי שני שיעורים רקע עיוני באיור 2 . 1 מופיע מעגל של מגבר שרת שאינו הופך מופע . הדק המבוא הלא מהפך מחובר למתח המבוא , \ c ( הקצר המדומה הקיים בין שני המבואות של מגבר השרת גורם לכך שגם במבוא המהפך מופיע מתח מבוא ; זהו המתח הנופל על הנגד R , ולכן ערכו של הזרם הזורם דרכו הוא :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית