בספר זה מתוארים תשעה-עשר ניסויים באלקטרוניקה תקבילית וספרתית המותאמים לתכנית הלימודים במקצוע מבוא להנדסת אלקטורניקה במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים לכיתה י"א . חלק מהניסויים בספר מיועדים לביצוע באמצעות רכיבים ממשיים וחלקם מיועדים לביצוע בהדמיה באמצעות תוכנה מתאימה . בטבלה , המופיעה בהמשך , מוצג פירוט של אופן ביצוע הניסויים . תוכנת ההדמיה שבה יש להשתמש לשם ביצוע הניסויים היא Circuit Maker בגרסת . Student תוכנה זאת היא חינמית ( freeware ) ואפשר להעתיק אותה מהאינטרנט . חלקו הראשון של הספר מוקדש להכרה בסיסית של התוכנה ולאופן הפעלתה . בניסויים שיש לבצע בהדמיה מופיעים נושאי הרחבה שונים העוסקים בתוכנה . את דוחות הניסויים יש להגיש מוקלדים במעבד תמלילים . במהלך הניסויים מתבקשים הלומדים לסרטט גרפים שונים ; במהלך ניסויים המבוצעים באמצעות רכיבים ממשיים יש לסרטט גרפים באמצעות גיליון אלקטרוני ; במהלך ניסויים המבוצעים בהדמיה יש להעתיק גרפים מתוך תוכנת ההדמיה לדוח הניסוי . חלק מהניסויים המופיעים בספר זה הם רשות . פירוט לגבי ניסויי החובה והרשות מופיע בטבלה בעמוד הבא . גם ניסויי החובה כוללים נושאי רשות מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית