פרק 1 תשובה 500 MHz . ) 200 kHz . n 1 MHz . 1 0 . 5 Hz . > I kHz . n lOHz . N 1 . 8 1 . 9 nn 1 K / n 0 . 2 ms . 1 0 . 05 s . N ג . lOO ns . n 50 ns . 7 4 ns תשובה 5 Hz . 3 lOHz . N 1 . 12 1 . 13 roiu / n 100 Hz פרק 2 תשובה 2 . 1 15 V . n ; 15 V ( 3 ) N ; 5 ( 2 ) N ; 10 V ( l ) N ג . כן 20 sin «/ . 1 2 . 2 Taxan 10 V . ^ 1 mV . . n 10 V . . l 1 V . p . > I 0 mV . . n 1 mV . p ? N תשובה 0 . 75 v . 1 IV . N 2 . 4 ג . 2 v או 2 v תשובה 2 . 5 א . 40 ב . 20 ג . 100 ד . 40 ה . 140 ו . 54 ז . 40 ח . 32 ט . 6 י . 0  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית