שאלה 5 . 14 מצאו את ההגבר . 5 . 27 ^^^^^ ^ inn ^^^^^ ^^ v lv שאלה 5 . 15 א . בטאו את v כפונקציה של v , ו- ע , במעגל המוצג באיור . 5 . 28 ב . מנתקים את הנקודה A מן האדמה ומחברים אותה למתח מבוא שלישי , . v בטאו את v o 3 כפונקציה של v , v ] ו- ע . שאלה 5 . 16 חשבו את מתח המוצא v במעגל המוצג באיור . 5 . 29 הנח שמגבר השרת אידיאלי . o שאלה 5 . 17 נתון מגבר הפרש , שבנוי סביב מגבר שרת אידיאלי כמופיע באיור . 5 . 30  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית