בסעיף זה נראה כיצד מתבצעות פעולות מתימטיות כמו חיבור , כפל וגזירה על-ידי מגבר שרת . א . מסכם משוקלל באיור 5 . 20 מתואר מעגל בעל שני מבואות ומוצא אחד . נמצא את הקשר בין המתחים בשני מבואותיו , v , ו- ע , למתח במוצאו , . v לשם כך , ניעזר במשפט ההרכבה ו המתח במוצא מעגל ליניארי הוא הסכום האלגברי של המתחים הנוצרים במוצאו עקב פעולת כל מקור לחוד , כאשר יתר המקורות מאופסים . נאפס את v על-ידי קיצורו לאדמה , ונמצא את - v מתח המוצא שיתקבל כתוצאה v -t 2 2 01 כאשר 0 ז ; . v ניעזר באיור 5 . 21 א . באיור זה ניתן לראות שאפשר להשמיט את הנגד , R שכן הפוטנציאלים בשני קצותיו הם . 0 קצהו האחד מחובר לאדמה , וקצהו השני מחובר לאדמה מדומה . לאחר השמטת R נקבל מגבר שרת בתצורה מהפכת , ולכן י  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית