א . משווה ( comparator ) מגבר שרת בחוג פתוח יכול לשמש כמשווה בין האותות בשני מבואותיו . בדיקת האות במוצאו יכולה להראות לנו אם האותות שווים , ואם אינם שווים - מי מהם גדול יותר . פעולת ההשוואה מבוססת על העובדה שערך מתח המוצא נקבע על-ידי ההפרש בין אותות המבוא . באיור 5 . 18 מתואר מגבר שרת בחוג פתוח המשמש כמשווה . כאמור , בסעיפים הקודמים , . v = A ( v -vj ) מתח המוצא ישווה ל0- במקרה cuarr , c o 2 10 ישווה לאחד ממתחי הרוויה אם . v 2 * vj ממדידת מתח המוצא v ניתן להסיק על היחס בין v } ל- ע 2 כאשר = 0 ע , ? \ 2 כאשר . v , > v 2 , v V cc כאשר . v , < v 2 , v cc . 1 מגבר חוצץ ועוקב מתח התנגדות המבוא של התצורה הלא-מהפכת גבוהה מאוד ( אינסופית - אם מגבר השרת הוא אידיאלי . ( תכונה זו מאפשרת למגבר הלא-מהפך לשמש גם כמגבר חוצץ . ( bufffer ) מגבר חוצץ משמש לחיבור מקור בעל התנגדות גבוהה לעומס בעל התנגדות נמוכה . המגבר החוצץ , עקב התנגדות המבוא הגבוהה שלו , אינו מעמיס את המקור . אילולא השתמשנו במגבר חוצץ , מחלק המתח שהיה נוצר בין התנגדות העומס להתנגדות המקור היה גורם לירידה גדולה במתח שהיה מתפתח על העומס ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית