תצורת חוג סגור נוספת מתוארת באיור . 5 . 15 ניתן לראות שהפעם אות המבוא מחובר להדק המבוא הלא-מהפך , ואילו הדק הנגד R מחובר לאדמה . גם הפעם מחובר נגד המשוב R בין הדק המוצא להדק המבוא המהפך . הקצר המדומה בין הדקי המבוא גורם לכך שהפוטנציאל על הדק 1 שווה לזה שעל הדק , 2 כלומר שווה למתח המבוא : . v = v גם כאן הזרם Rf -j שווה לזרם R -J ( עקב התנגדות המבוא האינסופית של מגבר השרת . ( כדי למצוא את הגבר התצורה הלא-מהפכת , ניתן להשוות את הזרמים ) . > ( כפי שעשינו בתצורה המהפכת . ( אך אנו נמצא את ההגבר בגישה שונה מעט ; Rf -7 R 2 יוצרים מחלק מתח ביניהם , והמתח י 1 יהיה ; וכאמור לכן : ומכאן ו גם במקרה זה ההגבר תלוי אך ורק ביחס הנגדים R ו- /? , ( ולכן הוא יציב ובלתי תלוי בשינויי פרמטרים של מגבר השרת . ( אך הפעם ההגבר חיובי , ולכן נקראת תצורה זו בשם תצורה לא מהפכת . ( non-inverting configuration ) שים לב , שההגבר תמיד גדול מ , 1- ולכן בתצורה זו לא ניתן לקבל ניחות ללא תוספת נגדים מחלקי מתח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית