ראינו שלמגבר שרת אידיאלי הגבר אינסופי , ולמגבר מעשי הגבר גבוה מאוד . נשאלת אפוא השאלה י האם מתקבל מתח אינסופי ( או גבוה מאוד ) במוצא המגבר , כאשר במבוא המגבר מופיע הפרש מתחים סופי ? התשובה כמובן שלילית ; מתח המוצא מוגבל על-ידי מתחי ההזנה . למעשה , מתח המוצא קטן במעט ( במיליוולטיס עד 2 V תלוי בסוג המגבר ) ממתח ההזנה , עקב מפלי המתח הפנימיים במגבר השרת . הנוסחה v = A ( v - v , ) נכונה כל עוד ערכו של v נמצא בין מתחי הרוויה . 0 דוגמה 5 . 2 באיור 5 . 4 א מופיע מגבר שרת הניזון ממקורות מתח ישר .+ 15 V בין הדקיו של מגבר זה מחובר אות מבוא ' , י . כלומר , . v - v , = v מתחי הרוויה של מגבר שרת זה הם , ± 14 V והגברו . A = 10 מהו מתח המבוא שיגרום למתח מוצא של ? 14 V סרטטו את אופיין התמסורת . פתרון ממשוואה ( 5-1 ) נקבל : לכן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית