מגבר השרת מגביר את ההפרש בין מתחי המבוא . ההגבר A הוא היחס בין מתח המוצא \' לבין הפרש מתחי המבוא . ( v - : <( מכאן שהקשר בין מתח המוצא למתחי המבוא באיור 5 . 1 נתון על-ידי ? [ O v o = A ( v -v {) = Av - A \> ( ניתן לראות שמתח המוצא מורכב מהפרש שני מתחים : . Av - > Av 2 המתח v המחובר ' להדק המבוא המסומן בפלוס , מופיע במוצא באותו המופע שבו הוא מופיע במבוא ( מוכפל פי , A כמובן . ( המתח , v { לעומת זאת , המחובר להדק המבוא המסומן במינוס , מופיע במוצא במופע הפוך למופעו במבוא . לכן ההדק שאליו מחובר v נקרא הדק המבוא הלא-מהפן . ( non-inverting input terminal ) 2 ואילו ההדק אליו מחובר ן ' י נקרא הדק המביא המהפך . ( inverting input terminal ) דוגמה 5 . 1 ההגבר של מגבר שרת מעשי הוא . 10 מהו מתח המוצא כאשר ! . V | = 0 , v = 1 ( iV . A 2 ב . . V | = 1 | iV , v = 0 2 פתרון א . -0 ) = 0 . 1 V v l ) = 10 5 ( 1 x 10 v O ^( 2 ב . ) = 0 . 1 V ^ 0 ^( 2 -v 1 ) = 10 ( ° - 1 x 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית