סימולו של מגבר השרת מתואר באיור . 5 . 1 למגבר שני הדקי מבוא ( נוסף להדק המשותף למבוא ולמוצא ) והדק מוצא אחד . אחד מהדקי המבוא מסומן במינוס ( - ) והשני בפלוס . ( + ) על משמעות סימנים אלה נעמוד בהמשך . ההדק המשותף שמופיע באיור אינו מסורטט בדרך-כלל . v -1 v , הם מתחי המבוא v -1 הוא מתח המוצא . נוסף על שלושת הדקי האותות , יש למגבר השרת שני הדקי הזנה אשר מאפשרים את חיבורו למקורות מתח ישר . מגברי השרת הראשונים היו מוזנים בדרך-כלל משני מקורות מתח ] מקור חיובי ? + ומקור שלילי . ctr הדקים אלה מתוארים באיור 5 . 2 א , והם בדרך-כלל אינם משורטטים . כיום ישנם מגברי שרת המוזנים ממקור מתח יחיד ( כלומר = 0 , ( V כמתואר באיור 5 . 2 ב . למגבר השרת עשויים להיות הדקים נוספים , ועל חלקם נלמד בהמשך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית