בפרקים הקודמים למדנו על מונחים ומושגים יסודיים של תורת האלקטרוניקה . בפרק זה נכיר רכיב מעשי , שהוא אחד מאבני הבניין החשובות במעגלים אלקטרוניים רבים - מגבר השרת . ( operational amplifier ) מגבר השרת בנוי למעשה ממספר גדול של טרנזיסטורים ונגדים , אשר מורכבים על פיסת צורן קטנה במעגל משולב ; קיימים גם מארזים המכילים מספר מגברי שרת . מגבר השרת נקרא גם מגבר אופרטיבי . עקב ישומיו הרבים של מגבר השרת ( שעל חלקם נלמד בהמשך הפרק , ( מכירו נמוך ביותר ותכונותיו קרובות לאידאליות . בפרק זה נתייחס למגבר השרת כאל רכיב בודד - בלי להתעמק במבנהו הפנימי ו נכיר את תכונותיו ואת שימושיו השונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית