באיור 4 . 2 מוצג תרשים מלבנים בסיסי של מגבר עם משוב שלילי x , מייצג אות זרם או אות מתח . המלבן המסומן r , n מייצג את המגבר היסודי . A הוא ההגבר של המגבר , והוא מוגדר כיחס בין אות המוצא שלו ( x ) לאות המבוא ( ; A שים לב , אות המבוא למגבר , , x שונה מאות i n ' המקור , ? . { x . s הגודל A נקרא גם ההגבר בחוג פתוח ( open-loop gain ) של המגבר j השם הזה נובע מכך שאם ננתק את מוצא רשת ( או מעגל ) המשוב מן המבוא למגבר " ) נפתח" את החוג , ( אות המקור , , , יוגבר פי . A אנו מניחים ש . A > 0- המלבן המסומן ב0- מייצג את רשת המשוב , אשר מחזירה חלק מ- ג . אל המבוא . האות 0 המחזר אל המבוא נקרא אורג המשוב ומסומן : ret 1 האות /? מציינת את התמסורת של מעגל המשוב והיא נקראת מקדם המשוב . היא מוגדרת כיחס בין אות המשוב ( xj ) לאות המוצא ( x ) של המגבר היסודי ( שהוא אות המבוא למעגל המשוב ) י העיגול המסומן ב1- מייצג את מעגל החיסור . מוצא מעגל זה (* , - ) הוא ההפרש בין אות המקור ( jr ) לאות המשוב ם a הפרש זה מהווה את אות המבוא במגבר היסודי v 1 ( 4-3 ) i s - */' נחשב את הגבר המגבר עם המשוב ו זהו היחס בין אות המו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית