בפרקים הקודמים למדנו על מערכות אלקטרוניות , שתפקידן לבצע עיבוד מסוים על אות המבוא ולספק במוצא אות מעובד , באופן תיאורטי ניתן לצפות שלאחר תכנון מערכת אלקטרונית ובנייתה יתקבל במוצאה האות המתוכנן , כתגובה לאות מבוא מסוים . באופן מעשי אין הדבר כך . המערכת האלקטרונית משנה את תכונותיה בהתאם לשינויים סביבתיים ( טמפרטורה , למשל ) ולתדר אות המבוא . החלפת רכיבים במערכת ( וכתוצאה מכך - שינוי ערכי הרכיבים ) גורמת אף היא לשינויים בתכונותיה ;? גם רעשים בלתי רצויים המצטרפים אל אות המבוא עצמו , גורמים לאות מוצא שונה מן המתוכנן . אחת השיטות היעילות להתמודד עם בעיה זו היא המשוב . ( feedback ) משוב מתקיים כאשר חלק מאות המוצא מוחזר ( מושב ) למבוא , כך שאות המבוא מושפע מאות המוצא . מערכת הכוללת משוב נקראת מערכת בחוג סגול , ואילו מערכת ללא משוב נקראת מערכת בחוג פתוח . שני סוגי המערכות מתוארים באופן סכימטי באיור . 4 . 1 באיור 4 . 1 ב האות המגיע למבוא המערכת איננו אות מבוא , אלא אות שק 1 ל . האות השקול נוצר מחיבור ( או חיסור ) אות המשוב ואות המבוא ; פעולה זו מתוארת בצורה סמלית על-ידי העיגול המסומן ב1- באיור 4...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית