ניתוח פעולתם של מגבר מתח-זרם ומגבר זרם-מתח דומה לזה של מגברי מתח ומגברי זרם שתיארנו בצורה מפורטת . לכן לא נרחיב כאן בתיאור פעולתם אלא נסתפק בהבאת טבלה , ובה ערכי התנגדויות המוצא והמבוא של מגברים אידיאליים מארבעת הסוגים . / גואלה 3 . 1 סרטטו את מעגל התמורה של מגבר מתח-זרם ומגבר זרם-מתח אידיאליים . שאלה 3 . 2 מתח הריקם האפקטיבי של מקור מסוים הוא , 12 V וזרם הקצר האפקטיבי שלו הוא . 1 / uA כאשר המקור מחובר למבוא של מגבר , הוא מספק זרם אפקטיבי של . 0 . 5 \ 1 A במוצא המגבר , תנופת המתח המתקבל על-פני עומס של , 1 kQ היא . 1 V כאשר מנתקים את העומס ממוצא המגבר , תנופת מתח המוצא גדלה ל . 1 . 2 ¥ - חשבו את : א . ההספק המתפתח על העומס . ב . הגבר הזרם . ג . ההתנגדות הפנימית של המקור והתנגדות המבוא של המגבר . ד . התנגדות המוצא של המגבר . ה . הגבר המתח של המגבר . ו . הגבר ההספק של המגבר . שאלה 3 . 3 נתון מגבר מתח בעל התנגדות מבוא , 1 kQ הגבר מתח בריקם , 10 והתנגדות מוצא . 2 kQ א . סרטטו את מעגל התמורה של המגבר . ב . סרטטו את מעגלי התמורה של מגבר זה שמתארים אותו כמגבר זרם , כמגבר זרם-מתח וכמגבר מתח-זרם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית