במגבר זרם אידיאלי , התנגדות המוצא אינסופית , ( 7 ? = 00 ) כלומר , זרם המוצא אינו 0 משתנה עקב שינוי העומס . כמו כן , התנגדות המבוא במגבר זרם אידיאלי הוא אפס , ( R , = 0 ) ובמקרה כזה , זרם המבוא שווה לזרם המקור (/ - , = / ) ומתח המבוא הוא . 0 באיור 3 . 9 מופיע מעגל התמורה של מגבר זרם אידיאלי . דוגמה 3 . 2 מגבר זרם בעל התנגדות מבוא , 100 Wbvy התנגדות מוצא של , 10 kW והגבר זרם בקצר של , 1000 מחובר כין מקרו זרם שהתנגדותו 20 kW לבין עומס של . 1000 W חשבו את : א . הגבר זרם המקור . ב . הגבר המתח . ג . הגבר ההספק . ד . יצגו את המגבר בעזרת מעגל התמורה של מגבר מתח . פתרון נסרטט את מעגל התמורה של מגבר הזרם ( איור . ( 3 . 10 א . במוצא קיימת חלוקת זרם ולכן : ולכן הגבר הזרם הוא ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית