מעגל התמורה ש מגבר זרם נתון באיור 3 . 5 ג . מגבר הזרם מוזן במבואו על-ידי מקור זרם a בעל התנגדות פנימית , Ry ובמוצא המגבר מחובר עומס . R נשתמש בכלל מחלק הזרם במוצא ונקבל ו לכן הגבר הזרם של המגבר הוא י נשתמש בכלל מחלק הזרם במבוא ונקבל ו והגבר זרם המקור הוא ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית