במגבר מתח אידיאלי , התנגדות המוצא היא אפס , ( R = 0 ) ולכן אין תלות בין מתח המוצא o לזרם המוצא , כלומר , מתח המוצא קבוע עבור כל זרם . כמו כן , התנגדות המבוא במגבר מתח אידיאלי היא אינסופית , ( i = co ) ובמקרה כזה נאמר שהמגבר אינו מעמיס את המקור . כלומר , מתח המקור הוא מתח המבוא (• , , ( v , = v וזרם המבוא הוא אפס . באיור 3 . 7 מופיע תרשי התמורה של מגבר מתח אידיאלי . דוגמה 3 . 1 נניח שמעוניינים להשמיע את התפוקה של מיקרופון כלשהו ברמקול . המיקרופון מפיק מתח יעיל של 2 mV והתנגדותה . 50 kQ התנגדות הרמקול היא . 10 0 א . חשבו את המתח שיתקבל על הרמקול אם נחבר את המיקרופון ישירות לרמקול . ב . נשתמש במגבר בעל התנגדות מבוא של , 50 kQ התנגדות מוצא של , 0 . 1 0 והגבר מתח בריקס vo = 5000 חשבו את ( 1 ) מתח המוצא . ( 2 ) הספק המוצא . ( 3 ) הגבר מתח המבוא . ( 4 ) הגבר מתח המקור . ( 5 ) הגבר הזרם . ( 6 ) הגבר ההספק . פתרון א . חיבור המיקרופון ישירות לרמקול יגרום לכך שהמתח שיתקבל על הרמקול יהיה ו המתח שהתקבל על הרמקול קטן מאוד , ולכן יש להשתמש במגבר . ב . נסרטט את מעגל התמורה של מגבר המחובר לרמקול ( איור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית