מעגל התמורה של מגבר מתח מתואר באיור 3 . 6 א . במבוא המגבר מחובר מקור מתח v בעל התנגדות פנימית , R ובמוצאו מחובר עומס . R התנגדות המוצא גורמת לכך שרק חלק מהמתח המוגבר { A Vo v !) מופיע על הדקי המוצא של המגבר . נשתמש בכלל מחלק המתח ונקבל : נחלק את שני האגפים ב- -,יו , ונקבל את הגבר מתח המבוא : ההתנגדות הפנימית Rf . של מקור האות גורמת לכך שרק חלק מאות המקור 2 c מגיע להדקי המבוא . נשתמש שוב בכלל מחלק המתח ונקבל ; נציב את משוואה ( 3-7 ) במשוואה ( 3-5 ) ונקבל : מכאן נקבל כי הגבר מתח המקור — נתון על-ידי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית