באיור 3 . 6 מתוארים ארבעת הסוגים של מעגלי התמורה , כאשר לכל מעגל מחוברים מקור האות המתאים ונגד עומס . נחשב את הגבר האות כשהמגבר מועמס , תוך התחשבות בהתנגדות הפנימית של מקור האות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית