מתח הדקי המוצא של מגבר מסוים בריקם ( ללא עומס ) חייב להיות זהה בכל אחת משיטות הייצוג . לכ נשווה , לדוגמה , את מתח המוצא v במגבר מתח ( שהוא Avo i ו בריקם אין מפל מתח על ( R למתח המוצא v במגבר מתח-זרם ( שהוא nnnn - i rtctrvi המתפתח על הנגד , R שבו זורם הזרם של מקור הזרם : ( מכאן נקבל את הקשר בין ? . G - \> A m v 0 באותו אופן נשווה את מתח המוצא בריקם במעגלי התמורה של מגבר זרם-מתח ומגבר זרם : ונקבל את הקשר בין ^ m ? . A R  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית