טווח ההגבר של מגברים הוא גדול מאוד . הגבר יכול לנוע מניחות עד להגברה של מאות אלפים , במערכת צירים ליניארית ( שבה ההפרשים בין השנתות שווים , ( קשה להציג בצורה מפורטת טווח כה גדול של הגברים , כך שניתן יהיה להבחין בין הגברים שונים ולקרוא את ערכם . אם נבחר שנתות שיש ביניהן הפרשים גדולים לא נוכל להבחין בין ההגברים הקטנים , ואם נבחר שנתות שההפרשים ביניהן קטנים , נצטרך לשרטט מערכות צירים ענקיות כדי לסמן בהן את ההגברים הגדולים . לדוגמה , אם ננסה לשרטט במערכת צירי אחת שלושה הגברים ו = 0 . 1 ן , A = 10 7 , A = 10000 , A נראה שהדבר המעט בלתי אפשרי . ^ כדי להתגבר על בעיה זו , נוהגים לבטא הגברים גם בסולם לוגריתמי , בעזרת יחידה הנקראת בל , באופן הבא : ( 2-13 ) ^ ( bel ) = log ^ p כדי לא לעסוק בהגברים שערכיהם נתונים בשברים , כגון 0 . 2 Bel או , 0 . 3 Bel הוגדרה יחידה קטנה יותר - הדציבל , שהיא עשירית הבל ( כפי שדצימטר הוא עשירית המטר . ( יחידת הדציבל מסומנת על-ידי . dB ומכאן : 2 . 3 nn > n בטאו בדציבלים הגבר הספק של . 500  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית