בדרך-כלל , פעולת המגבר מתבטאת בהגברת ההספק של אות המבוא למגבר . בסעיף זה נבחן כיצד מתקבלת הגברת הספק זו . ישנם מגברים המגבירים בו-בזמן את מתח המבוא ואת זרם המבוא , אם כי לא באותה מידה . מגברים אחרים מגבירים רק את מתח המבוא ואינם מגבירים את זרם המבוא או להיפך - מגבירים את זרם המבוא אך אינם מגבירים את מתח המבוא . לצורך ניתוח כמותי של מגברים , עלינו להגדיר במדויק כל אחד מסוגי ההגבר שהזכרנו זה עתה . ערכים הקיצוניים שלו מרוחקים במידה שווה מהציר האופקי . א . הגבר מתח הגבר המתח מוגדר כיחס בין תנופת המתח במוצא המגבר , v לבין תנופת המתח במבוא המגבר . V הוא מסומן על-ידי . ^' ב . הגבר זרם הגבר הזרם מוגדר כיחס בין תנופת הזרם במוצא המגבר , i לבין תנופת הזרם במבוא המגבר . / -,, „ הוא מסומן על-ידי . A  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית