ראינו כי כדי שהמגבר יעבוד בתחום הליניארי שלו , יש לדאוג לכך שמתח המבוא ישתנה אך ורק בתוך התחום הליניארי של פעולת המגבר . לשם כך אפשר לנקוט פעולה מקדימה מחברים מתח ישר V במבוא המגבר , כך שערכו של t Vj נמצא באמצע התחום הליניארי של האופיין ( ראו איור . ( 2 . 8 עתה , אם נוסיף למתח הישר V ] במבוא המגבר את המתח המשתנה בזמן שאנו רוצים להגביר , מתח המבוא ישתנה סביב אמצע התחום הליניארי . פעולת החיבור של מתח ישר במבוא המגבר נקראת מקדים . ( biasing ) מתח המבוא הישר V / נקרא מתח מקדם nnn ; ( bias voltage ) המוצא המתאים מסומן על-ידי . V צמד המתחים ( Vj , V ) קובע נקודה על אופיין התמסורת הנקראת גקודת העבודה ( point operation ) ( ראו איור . ( 2 . 8 אם נדאג שהשינויים במתח המבוא לא יחרגו מהתחום הליניארי , נוכל להשיג פעולת הגברה ליניארית - למרות שהאופיין כולו אינו ליניארי . הדבר יתאפשר אם נגביל את תנופת אות המבוא לגודל קטן מספיק כך שהמגבר יפעל בתחום הליניארי של האופיין שלו . אות כזה נקרא אות קטן . ( small signal ) כאשר מתבצע ניתוח מגבר תוך הנחה שאות המבוא הוא קטן ( כך שאין חריגה מהתחום הליניארי , ( הנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית