במרבית המגברים , ההגבר ( של המתח או הזרם ) אינו קבוע , אלא תלוי - בין היתר - בגודל אות המבוא . את תלות ההגבר באות המבוא נוהגים לבטא בעזרת גרף , המתאר את הקשר בין אות המבוא לאות המוצא במגבר . גרף כזה נקרא אופיין הוגמסו 1 ת ( characteristic transfer ) של המגבר . אופיין התמסורת של מגבר ליניארי מתואר באיור . 2 . 5 ראינו כי במגבר ליניארי , הקשר בין אות המוצא לאות המבוא נתון על-ידי : ( 2-2 ) v = AV ] כאשר A קבוע . המגברים הליניארייס הם אפוא קבוצה מיוחדת של מגברים , שבהם ההגבר אינו תלוי בגודל אות המבוא . האופיין של מגבר ליניארי הוא קו ישר העובר דרך ראשית הצירים , ששיפועו הוא הגבר המגבר A מגבר ליניארי מקיים את התכונות של מערכת ליניארית חיבוריות והומוגניות . נבדוק אם משוואה ( 2-2 ) מקיימת חיבוריות והומוגניות : בדיקת חיבוריות ו בדיקת הומוגניות ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית