נקדים ונדון במערכת ליניארית . מערכת נקראת ליניארית אם היא מקיימת שני תנאים ו א . חיבוריות : תגובת המערכת לסכום שני אותות מבוא ( כלומר , האות המתקבל במוצא המערכת כשבמבואה מופיע אות שהוא סכום של שני אותות ) שווה לסכום התגובות שלה לכל אחד משני אותות המבוא בנפרד ( כלומר , סכום האותות שיתקבלו במוצאה כשכל אחד משני האותות מופיע במבואה בנפרד . ( ב . הומוגניות : תגובת המערכת למכפלת אות מבוא מסוים בגורם קבוע , שווה למכפלת התגובה של המערכת לאותו אות מבוא באותו גורם קבוע . נבדוק אם מעבד המזון שהזכרנו קודם הוא מערכת ליניארית . תחילה נבדוק את תכונת החיבוריות י התגובה של המעבד לגזר היא גזר מרוסק . התגובה של המעבד לתפוח היא תפוח מרוסק . סכום התגובות הוא רסק של גזר ושל תפוחים . מצד שני , התגובה של מעבד המזון לגזר ותפוח שלמים שיוכנסו לתוכו ביחד גם היא רסק גזר ותפוח . כלומר , מעבד המזון מקיים את תכונת החיבוריות . עתה נבדוק את תכונת ההומוגניות . אם נכפיל את מספר התפוחים שיוכנסו למעבד המזון , תוכפל כמות הרסק שתתקבל . מכאן שמעבד המזון מקיים את תכונת ההומוגניות . המסקנה ; מעבד המזון הוא מערכת ליניארית . דוגמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית