מגברים בנויים ממעגלים משולבים או מטרנזיסטורים בודדים וכן מרכיבים נוספים , בעיקר נגדים וקבלים . הטרנזיסטור הוא רכיב פעיל בעל יכולת הגברה . רכיב פעיל הוא רכיב שלצורך פעולתו יש לחברו למקור אנרגיה חיצוני כגון סוללה . בפרקים מתקדמים של המקצוע "אלקטרוניקה תקבילית וספרתית" נלמד על הטרנזיסטור ועל המבנה הפנימי של  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית