בפרק זה נלמד על אחת ממערכות העיבוד האלקטרוניות הנפוצות - המגבר . ( amplifier ) המגבר , כפי שמעיד שמו , הוא מערכת המגבירה מתח או זרם ( או את שניהם גם יחד כלומר הספק . ( כדוגמה ניתן להביא את המגבר הסטריאופוני . למגבר זה מחובר אות המתח המתקבל , למשל , במוצא מקליט הטלוויזיה . אות זה הוא בעל תנופה קטנה , שערכה מגיע עד כמה עשיריות וולט , והוא אינו יכול להפעיל רמקולים כך שיישמעו למרחוק . המגבר הסטריאופוני מגביר את תנופת אות המתח , כך שחיבורו לרמקולים ייתן צליל בעוצמה מספקת . בסעיפים הבאים נלמד על תכונות המגבר , על שיטות שונות לייצוג מגברים , כך שניתן יהיה לנתח את תגובתם לאותות מבוא שונים , ועל מתחי ההזנה של מגברים והשפעתם על גודל אות המוצא . כמו כן נלמד על מושג ההגבר ונראה כיצד לאפיינו . מגברים , אך בשלב זה אנו מעוניינים רק בתגובת המגבר לאותות שונים . לשם כך ניתן להתייחס אל המגבר כאל "קופסה שחורה" ( black box ) בעלת זני זוגות הדקים - זוג הדקי מבוא וזוג הדקי מוצא . "קופסה שחורה" כזו נקראת רשת דו-גישתית ( two port network ) או רשת זוגיים . מקור השם רשת ( שלעתים קרובות מחליפה את המלה מעגל ) הוא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית