מערכת , בהגדרתה הכללית , היא אוסף של רכיבים והתקנים , המיועדים לבצע פעולה מסוימת ומוגדרת . מערכת פועלת על אותות ומפיקה אותות . למערכת יש מבוא ומוצא . במבוא מופיע אות מסוים הנקרא אות מבוא . המערכת מבצעת עיבוד מסוים על האות , ובמוצא מתקבל אות מעובד הנקרא אות מוצא ( ראו איור . ( 1 . 11 את אות המבוא מסמנים בדרך כלל בעזרת המציין ( אינדקס ) , ( in ) i ואת אות המוצא - בעזרת המציין . ( out ) 0 אות המוצא של המערכת מבטא את פעולתה על אות המבוא . אות המוצא ממערכת מכונה לעתים תגובת המערכת . ( system response ) לדוגמה , מעבד מזון ( פוד פרוססור ) הוא מערכת אשר בהכניסנו אליה ( אל "מבואה ( " גזר שלם , נקבל כתגובה " ) במוצאה ('' גזר מרוסק . מערכת אלקטרונית מקבלת במבואה אות חשמלי ומעבדת אותו . התגובה של מערכת אלקטרונית לאות חשמלי במבואה הוא אות חשמלי ( מעובד ) במוצאה . מערכות אלקטרוניות נמצאות בשימוש יומיומי בכל תחומי החיים . גודלן נע ממערכות זעירות כמו מעגל משולב , ועד למערכות הפרושות על פני מרחבים גדולים , כמו מערכת טלפונים CH « יבשתית . דוגמה למערכת אלקטרונית היא מגבר שמע המחובר לרמקול . תרשים של מערכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית