אות לא מחזורי ( nonperiodic signal ) הוא אות שאינו מחזורי , כלומר , אינו חוזר על עצמו מדי פרק זמן קבוע . באיור 1 . 8 מתוארים כמה אותות לא מחזוריים . אות המתח שבאיור 1 . 8 א הוא אות מדרגה . אות מתח כזה שעוצמתו v מתפתח , למשל , על-פני הדקי נורה , שמחברים אותה לסוללה ברגע . / = 0 האות המופיע באיור 1 . 8 ב הוא אות דופק ריבועי . אות זה דומה לאות הקודם , פרט לעובדה שהוא יורד לערך 0 לאחר זמן 0 ו 1 = ( למשל , כתוצאה מניתוק הסוללה מהנורה בזמן . (/ n / האות המופיע באיור 1 . 8 ג הוא אות אקראי . ערכיו משתנים בזמן באופן אקראי ( מקרי , ללא חוקיות מסוימת . ( אות כזה מופיע , למשל , במוצא מקלט רדיו שאינו מכוון לתחנה כלשהי . במקרה כזה נשמע רחש קבוע ברמקול . מקצת האותות הלא מחזוריים קל לתאר באמצעות משוואה מתמטית , אך מרביתם אינם ניתנים לתיאור מתימטי פשוט . / גואלה 1 . 7 הביאו דוגמאות לאותות לא מחזוריים המופיעים בטבע . שאלה 1 . 8 להלן זמני המחזור של כמה אותות מחזוריים . מצא את התדר של כל אות . א . 1 . 0 s ד . s io ב . 0 . 001 S ה . 5 us ג . 2 ns . 1 2 S  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית