עד כה הגדרנו כמה גדלים המאפיינים כל אות מחזורי . בין האותות המחזוריים יש אותות המכונים אותות חילופין . אות חילופין ( alternating signal ) הוא אות מחזורי , המשנה את קוטביותו בכל מחזור . אות סינוסואידלי הוא דוגמה לאות חילופין , ובדרך כלל , כשמדברים על אות חילופין חשמלי הכוונה היא לזרם או מתח המשתנים בצורה סינוסואידלית . נגדיר אפוא עוד כמה גדלים , המאפיינים אותות סינוסואידלייס . לצורך ההגדרות ניעזר באות המתח הסינוסואידלי המתואר באיור 1 . 6 ונתון על-ידי המשוואה ו ( 1-5 ) v = V sin ax ההפרש בין הערך הגדול ביותר של האות לבין הערך הקטן ביותר שלו נקרא הערך שיאלשיא ( peak to peak value ) של האות הסינוסואידלי , ומסומן על-ידי . V _ p p הגודל השווה למחצית הערך שיא-לשיא של האות נקרא התנופה ( amplitude ) של האות , ומסומן על-ידי , V התנופה והערך שיא-לשיא מסומנים באיור . 1 . 6 m העיד הממוצע ( average value ) של אות היא מנה של השטח הכלוא בין מחזור אחד של האות לבין ציר ה- ג , מחולק בזמן המחזור ד כאשר שטח שנמצא מעל לציר ה * - נחשב לשטח חיובי , ושטח שנמצא מתחת לציר ה-ג נחשב לשטח שלילי . על פי איור 1 . 6 א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית