אות מחזורי ( periodic signal ) הוא אות שערכיו חוזרים על עצמם מדי פרק זמן קבוע . פרק הזמן הקבוע הקצר ביותר , שלאחריו ערכי האות חוזרים על עצמם , נקרא זמן המחזור ( period ) של האות ומסומן על-ידי . 7 אחד האותות המחזוריים השימושיים באלקטרוניקה הוא האות הסינוסואידלי , המשתנה בזמן לפי פונקציית הסינוס ( או הקוסינוס . ( באיור 1 . 4 מתוארים גרפים של כמה אותות סינוסואידליים , המשורטטים באותו קנה מידה , ומסומנים בהם זמני המחזור של האותות . את המחזוריות של האות המחזורי ניתן לבטא באופן מתימטי בצורה הזו ו ( 1-1 ) g ( t + T ) = g { T ) משוואה ( 1-1 ) מבטאת העובדה שערך האות המחזורי g ברגע / + T שווה לערכו ברגע , / עבור כל רגע ורגע T . / הוא , כאמור , זמן המחזור של האות המחזורי . מכאן שערכו של האות המחזורי שווה ברגעים t + 2 > T , t + 2 T , t + T , 1 וכר . המחזור ( cycle ) של אות מחזורי הוא חלק הגרף , המתאר את האות המחזורי במשך זמן מחזור אחד . באיור 1 . 4 אפשר לראות כי האותות נבדלים זה מזה ב"צפיפותס . " ככל שזמן המחזור י קטן יותר , האות '' צפוף ' יותר , כלומר , חוזר על עצמו מספר רב יותר של פעמים בפרק זמן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית