כפי שציינו קודם , אות הוא גודל פיסיקלי המשתנה בזמן ( הוא פונקציה של הזמן . ( ניתן לתאר את האות על-ידי ביטוי מתימטי ( פונקציה ) או על-ידי גרף כדוגמת הגרף שבאיור . 1 . 3 קיימים סוגים רבים של אותות וניתן לסווג אותם לפי מאפיינים שונים . לפי אחד מהמאפיינים ניתן לחלק את האותות לשתי קבוצות י . 1 אותות מחזוריים . . 2 אותות לא מחזוריים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית