מתמר ( transducer ) הוא התקן הממיר אות פיסיקלי מסוים ( כגון לחץ , טמפרטורה , מהירות ) לאות אחר . סוג אחד של מתמר הוא מתמר לאות חשמלי , הממיר אות פיסיקלי כלשהו , שאינו אות חשמלי , לאות חשמלי . סוג אחר הוא מתמר מאות חשמלי לאות פיסיקלי מסוג אחר . קיימים סוגים רבים של מתמרים ; נביא כאן שתי דוגמאות למתמרים משני הסוגים שציינו : המיקרופון הוא דוגמה למתמר מהסוג הראשון , והרמקול הוא דוגמה למתמר מהסוג השני . א . מיקרופון ( microphone ) המיקרופון משמש להמרת גלי קול לאות חשמלי . סוג אחד של מיקרופון הוא מיקרופון גביש , המתואר באיור 1 . 1 א . גלי הקול פוגעים בממברנה רגישה , מפעילים עליה לחץ ומניעים אותה . הלחץ מועבר לגביש פיאזואלקטרי , שהוא גביש המפתח כוח אלקטרומניע ( כא '' מ ) כשמופעל עליו לחץ . הכא"מ המתפתח בגביש יחסי ללחוץ על הגביש . בדרך זו , הכא"מ או המתח במוצא המיקרופון משתנה לפי עוצמת גלי הקול הפוגעים בממברנה של המיקרופון . סוג אחר של מיקרופון המכונה מיקרופון מגנטי מבוסס על סליל הנמצא בשדה מגנטי , והוא מתואר באיור 1 . 1 ב . במיקרופון כזה , הממברנה מחוברת לסליל ותנודותיה מועברות אליו . לכן גם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית