אחד מיישומיה העיקריים של האלקטרוניקה הוא עיבוד מידע . ( information ) מידע הוא אמצעי לתיאור מצב , אירוע או מגמה . מידע על הטמפרטורה בתל-אביב הוא תיאור מצב , מידע על גשם שיורד בתל-אביב הוא תיאור אירוע , ואילו מידע על התחממות צפויה הוא תיאור מגמה . אות ( signal ) הוא גודל פיסיקלי משתנה בזמן , המייצג מידע ומשמש אמצעי להעברתו . כדי להעביר את המידע על מזג האוויר בתל-אביב לאדם מסוים , יש להפוך אותו לאות . האות יכול להיות אות אופטי ( כגון הוריית מד החום , ( אות קולי ( כגון הטמפרטורה המושמעת ברדיו ) או אות מגנטי ( כגון הרישום המגנטי של הטמפרטורה על סרט מגנטי ברשמקול . ( הפקת המידע מהאות הנקלט היא צורה מסוימת של עיבוד אות . על צורה זו ועל צורות נוספות של עיבוד אותות נלמד בהמשך . כאמור , מערכות אלקטרוניות עוסקות , בין היתר , בעיבוד אותות . כדי שאות , המייצג גודל פיסיקלי כלשהו ( קול , אור , טמפרטורה , תנועה וכדומה , ( יעובד על-ידי מערכת אלקטרונית , יש להמירו באות חשמלי . כזכור , אות חשמלי הוא זרם או מתח המשתנים בזמן . כדי להמיר אות כלשהו לאות חשמלי , משתמשים בהתקן הנקרא מתמר , ועליו נלמד בסעיף הב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית