האלקטרוניקה היא תחום במדע ובטכנולוגיה , העוסק בהולכת אלקטרונים בהתקנים ( רכיבים ) כגון טרנזיסטורים , דיודות ומעגלים משולבים , שעליהם נלמד בספר זה . ניתן לחלק את האלקטרוניקה לארבעה ענפים עיקריים : תקשורת , ( commun > cat i ° n ) מחשוב , ( computation ) בקרה ( control ) ורכיבים . ( components ) כדי להבין כיצד התפתחה האלקטרוניקה המודרנית , נסקור בקצרה את תולדותיה של האלקטרוניקה . בשנת 1865 פיתח מקסוול ( Clerk Maxwell ) את התורה האלקטרומגנטית , שחזתה , בין השאר , את קיומם של הגלים האלקטרומגנטיים . 23 שנים לאחר מכן הדגים הרץ ( Hertz ) את קיומם של גלים אלה במעבדתו , ובשנת 1896 יישם מרקוני ( Marconi ) לראשונה שימוש בגלים אלקטרומגנטיים , כאשר שידר את השידור האלחוטי הראשון , למרחק של כ3- ק"מ . גילוי האלקטרון בשנת 1895 על ידי לורנץ , ( H . A . Lorentz ) ובניית "שפופרת האלקטרונים" על-ידי בראין , ( Braun ) הובילו להמצאה שעליה התבססה האלקטרוניקה בראשית המאה ה - 20- שפופרת הריק . שפופרת הריק הראשונה נבנתה על-ידי פלמינג ( Flemming ) בשנת , 1904 והיא שימשה כהתקן יישור זרם חילופין שנקרא דיודה . שנתיים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית