מבוא להנד 0 ת אלקטרוניקה אלקטרוניקה ו תק ת וספרתלת לכיתה ל' כתיבה רון כימיא צבי אזיה קריאה והערות אבי לופו צבי פופקו ישראל זילברשטיין ראובן כלב הפקה אביבה אבידן עיצוב עטיפה אבי חתם מק " ט 1043838 עריכה שמחה גילעם צבי אזיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית