בראיון כתוב : " פגשנו אותו בפנת החי מאכיל גמל . חשבתי שיהיה לי טוב להתנדב בספארי " . המלים המדגשות הן פעלים . בכל פעל נמצא גוף , מי שעושה את הפעלה . למשל : פגשנו = אנחנו , חשבתי = אני . אני , אתה , את , הוא , היא , אנחנו , אתם , אתן , הם , הן - המלים האלה נקראות גופים . 1 מזהים גופים בזמן עבר א . לפניכם שאלות ותשובות מהראיון בעמוד . 160 קבעו את הגוף של כל פעל מדגש . . 1 למה הגעת לעבודה בספארי ? אני / אתה . 2 הגעתי לעבודה בספארי , כי אני קרוב לחיות . אני / אתה . 3 מה למדת על החיות שאתה עובד אתן ? אני / אתה . 4 למדתי שהחיות מזכירות מאד בני אדם . אני / אתה ב . קבעו את הגוף של כל פעל מדגש . . 1 המראינת שאלה את יוחאי שאלות . . 2 יוחאי ענה על כל השאלות . . 3 למה התנדבת לעבודה ? . 4 טפלתי בחיות בפנת החיות . . 5 לקחתי את החיות לבית חולים . . 6 האם האכלתם את החיות ? . 7 המבקרים סכנו את החיות . . 8 האם טילת בספארי באפריקה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית