1 מדברים על ספארי שוחחו בכתה : א . האם הייתם פעם בספארי ? האם בקרתם בגן חיות ? ספרו על כך בכתה . ב . איך מחזקות החיות בספארי ובגן החיות ? האם הן חפשיות ? האם הן סגורות בכלובים ? היכן , לדעתכם , טוב להן יותר ? נמקו . 2 קוראים בקול יוחאי הוא מתנדב בספארי . בעמוד 160 יש ראיון עם יוחאי . ראיון הוא שיחה בצורת שאלות ותשובות . בראיון המראין שואל דמות שאלות כדי ללמד על המעשים ועל המחשבות שלה . א . קראו את הראיון בקול . קראו לפי תפקידים : המראין קורא את השאלות , המראין קורא את התשובות . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . יוחאי מתנדב בספארי ראינה : שהר פקיעין , 31 . 1 . 11 פסקה 1 יוחאי הוא בחור בן ff , 21 גר במרכז הארץ . פג ff נו אותו בפנת החי מאכיל גמל . הוא אוהב מאד חיות , ועובד בהתנדבות בספארי ברמת גן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית