1 קוראים בקול את המודעות לפניכם מודעות התלויות במתנ"ס . א . קראו את המודעות בקול . ב . הקפידו על קריאה מדיקת . ג . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . 2 מדברים על המודעות מה עושים בכל חוג במתנ"ס ? הסבירו בעל–פה . . 1 ציור - לומדים לציר בעפרון . 2 ... נגינה . 3 - תפים . 4 - רקוד - 3 מבינים את המודעות א . השלימו : כדי להרשם לחוג , צריך / אפשר להתקשר ל או . ב . מדוע כדאי להצטרף למתנ"ס ? העתיקו את הנמוקים המתאימים . . 1 כי יש שם חוגים רבים מכל הסוגים . . 2 מפני שהמרכז הוא לנער . . 3 משום שאפשר להרשם באתר האינטרנט . . 4 כיון שהמדריכים מקצועיים . . 5 בגלל המחירים הנמוכים . . 6 כי יש מספר טלפון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית